Prosta zasada, efektywne działanie

Zasadę działania pompy ciepła można porównać do odwróconej zasady działania lodówki.

W przypadku lodówki ciepło jest odprowadzanie ze środka na zewnątrz. Pompa ciepła działa dokładnie odwrotnie. ciepło z powietrza lub gruntu jest wprowadzane przez system grzewczy do pomieszczeń mieszkalnych. W celu zwiększenia temperatury następuje sprężenie pary czynnika chłodniczego, tak aby temperatura była wystarczająco wysoka do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej.

© 2023 by The Handy Gang. Proudly created with Wix.com