Uprzejmie informujemy że prace budowlane nowej siedziby naszej firmy zostały już ukończone. W tym roku nastąpiło otwarcie nowego Centrum Techniki Grzewczej i Odnawialnych Źródeł Energii w Gryfowie Śląskim przy ulicy Przemysłowej.

Serdecznie zapraszamy!

Siedziba firmy ,,Solar Eco Energia Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Jarosław Mielniczyn" powstała dzięki pomocy otzrymanej z ,, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich"

 

Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Podziałanie 9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

© 2023 by The Handy Gang. Proudly created with Wix.com